Soft skills development in teaching professional training | IIASC
Головна » Soft skills development in teaching professional training

Міжнародне стажування “Розвиток м’яких навичок у професійній підготовці викладачів” / “Soft skills development in teaching professional training”.

 • Термін стажування:
  25.04 – 03.06.2022 р. 
 • Передбачає: 180 год (6 кредитів ECTS) аудиторних занять та самостійної роботи
 • Виїзний семінар у Туреччині в рамках стажування: 06.05 – 11.05.2022р.

 • Опис проекту
 • Цільова аудиторія
 • Сертифікати

Програма стажування була створена з врахуванням концепції освіти протягом усього життя та має на меті сприяти індивідуально-особистістному та професійному самовдосконаленню сучасних викладачів шляхом розвитку м’яких/надпрофесійних навичок на основі кращих міжнародних інноваційнних практик щодо підвищення рівня кваліфікації фахівців.

Вартість 440 євро включає:

 1. дистанційне навчання на основі надісланих матеріалів (електронні освітньо-наукові ресурси) та онлайн лекцій;
 2. сертифікат про міжнародне стажування – 180 год (6 кредити ECTS) на базі Європейського ЗВО (Західно-Фінляндський Коледж);

В рамках виїзного семінару (з 06-11.05.2022 р.):

 1. перельоти з Києва до та з Туреччини;
 2. трансфери з та до аеропорту;
 3. проживання у готелі 4**** із власним пляжем – 5 ночей;
 4. 3-ох разове харчування та кави-перерви;
 5. 12 академ. год тренінгової програми (конференц зал готелю).

МОДУЛІ ПРОГРАМИ СТАЖУВАННЯ:

МОДУЛЬ 1 - Комунікативні навички

Модуль передбачає розвиток вміння вибудовувати ефективну взаємодію з учасниками освітнього процесу на різних рівнях через вербальні та невербальні техніки з урахуванням специфіки та інтересів другої сторони переговорів.

Питання для обговорення:

- створення спільного поля діяльності для вирішенням освітніх завдань;

- проведення презентацій та самопрезентацій;

- розуміння суперечностей між вербальними та невербальними повідомленнями;

- публічні виступи, аргументування й переконання;

- використання зворотного зв’язку.

МОДУЛЬ 2 - Навчання протягом усього життя та навички управління інформацією

Робота в модулі спрямована на вміння успішно  формувати стратегію управління власним розвитком в  умовах швидких змін, а також можливість ефективно здійснювати саморегульоване навчання та пошук відповідної інформації з різних джерел й вміння ними ефективно керувати.

Питання для обговорення:

- пошуку, критичний аналіз і синтез інформації;

- планування й цілетворення;

- тайм-менеджмент;

- навички креативного та стратегічного мислення;

- навички критичного мислення та вирішення проблем.

МОДУЛЬ 3 - Управлінські навички

Модуль включає розвиток вміння здійснювати наставництво та бути готовим до ситуаційного лідерства, а також розвиток проектного мислення із застосуванням системного підходу для вирішенням актуальних освітніх завдань.

Питання для обговорення:

- теорії лідерства, роль лідера та члена групи;

- мотивація та командна взаємодія;

- делегування повноважень;

- здатність до аналізу та прийняття рішень;

- управління освітніми проектами.

цільова аудиторія

 

До участі в міжнародному стажуванні “Розвиток м’яких навичок у професійній підготовці викладачів / “Soft skills development in teaching professional training” запрошуються:

–  викладачі та адміністративний склад ЗВО;
– освітяни та вчителі;
– студенти, аспіранти;
– а також особи зацікавлені даною тематикою.

логістика

У разі успішного проходження програми  стажування учасники отримують сертифікат
на базі європейського ЗВО (Західно-Фінляндського Коледжу) на підставі угоди між 
ЗВО та ІМАНС № 015-01/007 від 25.01.2016 р.

Сертифікат відповідає вимогам постанови КМУ №800 “Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників” від 21.08.2019 із змінами та доповненнями.

ВЗІРЕЦЬ СЕРТИФІКАТУ.
ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ.

Догори