O nas | IIASC

O IIASC

Polsko-Ukraińska Fundacja “Instytut Międzynarodowej Współpracy Akademickiej i Naukowej” (IIASC) jest organizacją pozarządową i niekomercyjną, założoną na zasadach dobrowolności, ludzkości oraz jawności. Celem założenia i działalności IIASC jest wsparcie rozwoju edukacji, nauki oraz społeczeństwa obywatelskiego.

NIP: 5223076497

KRS: 0000647929

Główne kierunki działalności IIASC

  • o stworzenie i realizajca programów stażu, podnoszenie kwalifikacji fachowców na podstawie technologii innowacyjnych oraz najlepszych praktyk europejskich;
  • o organizacja i przeprowadzenie spotkań bezdochodowych, seminariów i konferencji w celu zapewnienia funkcjonowania platformy komunikacyjnej dla wymiany doświadczenia oraz informacji w dziedzinie akademickiej i naukowej;
  • o publikowanie materiałów (wydania), króre zawierają prace naukowe oraz badania z różnych dziedzin wiedzy;
  • o nawiązanie bezpośrednich kontaktów i relacji z organizacjami naukowymi oraz instytucjami edukacyjnymi, państwowymi i publicznymi, które sprzyjają podnoszeniu mobilności akademickiej Ukraińców na arenie edukacji międzynarodowej;
  • o popularyzacja zasad społecznej i etycznej odpowiedzialności jako czynnika stałego rozwoju społeczeństwa.

Docelowe audytorium projektów IIASC

  • o pedagodzy, studenci i wykładowcy instytucji szkolnictwa wyższego, naukowcy;
  • o przywódcy i przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz kuratorzy organizacji młodzieżowych;
  • o przedstawiciele organów samorządu miejskiego i państwowej władzy wykonawczej;
  • o młodzi specjaliści, fachowcy z doświadczeniem praktycznym oraz przedstawiciele stowarzyszeń biznesowych.

Zespół

Oksana Tsmots

kierownik fundacji IIASC na Ukrainie

Ivan Gavryliuk

kierownik fundacji IIASC w Polsce

Oksana Michel

koordynator projektów, oksana.mikhel@iiasc.org

Nadia Hrebeniuk

koordynator projektów, info@iiasc.org

Aleksander Rusiłow

koordynator projektów, office@iiasc.org

Ivanna Lobodyak

tłumacz, nauczyciel języka polskiego

Andriy Holovnych

specjalista ds. reklamy i public relations

Andriana Biała

menadżer projektu

Erkka Raittiła

koordynator projektów edukacyjnych w Finlandii, iiasc@lansisuomenopisto.fi

Julia Chewba

przedstawiciel fundacji IIASC w Niemczech

Wałentyna Somowa

przedstawiciel fundacji IIASC w Turcji

Historia

Polsko-Ukraińska Fundacja “Instytut Międzynarodowej Współpracy Akademickiej i Naukowej” (IIASC) została założona 1 marca 2012 roku. Podczas swojej działalności IIASC realizował powyżej 120 krótko- i długotrwałych projektów na terenie Ukrainy i poza jej granicami.

Partnerami i/albo ogranizacjami przyjmującymi w projektach IIASC występowały:
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej na Węgrzech,
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie,
Organizacja Narodów Zjednoczonych w Wiedniu,
Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Słowackiej,
Sąd Najwyższy Austrii ,
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki,
Fundacja ADD,
Europejska Sieć Przedsiębiorczości,
Europejski Instytut Prawa przy Uniwersytecie Wiedeńskim,
Uniwersytet Środkowoeuropejski w Warszawie,
Uniwersytet Korwina w Budapeszcie ,
Uniwersytet Humboldtów w Berlinie
Unicorn College w Pradze,
West Finland College,
Rada Miasta Rzeszowa,
centra medyczne w Warszawie i Radomiu,
Tbiliski Uniwersytet Państwowy,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i in.

Projekty regularne

Zaczynając od 2012 roku IIASC regularnie organizuje konferencje międzynarodowe  i programy stażu w organizacjach międzynarodowych Węgier i Austrii.

Zaczynając od 2016 roku ponad 800 uczestników programów IIASC zwiedzili Finlandię, w szczególności West Finland College w Huittinen, w którym mieli okazję pogłębić swoją znajomość języka angielskiego, a także zapoznać się z fińskim systemem edukacji czy systemem gospodarowania.

Zaczynając od 2017 roku IIASC pomaga Ukraińcom wziąć udział w programach edukacyjnych stażu w Warszawie w sprawie popełnienia plagiatu i uczciwości akademickiej, przeprowadzonych wspólnie z Fundacją ADD.

Zaczynając od 2018 roku corocznie od 30 kwietnia do 06 maja 2018 roku przez Instytut Międzynarodowej Współpracy Akademickiej i Naukowej przy wsparciu Iwano-Frankiwskiego Uniwersytetu Prawa im. Króla Daniela Halickiego realizuje się projekt międzynarodowy “Ukrainians support chain”, który ma na celu zjednoczenie aktywnych społecznie Ukraińców, którzy są reprezentacyjnym obliczem Ukrainy w celu stworzenia jednolitej platformy komunikacyjnej wzajemnego wsparcia oraz realizacji biznesowych i społecznie użytecznych projektów.

Przewiń do góry