Finland Online 2020 | IIASC
Головна » Finland Online 2020

Наукове стажування для освітян у Фінляндії + школа з англійської мови

 • Дати проведення:
  10.01 – 18.02.2022 р.
 • Програма реалізується на базі:
  Західно-Фінляндського коледжу
 • Виїзна програма у Фінляндії (2-й етап)  23 – 29 січня 2022 р.
 • Дедлайн реєстрації до 05 січня 2022
 • Опис проекту
 • Програма
 • Вартість
 • Цільова аудиторія
 • Вимоги до наукового есе
 • Сертифікат
 • Логістика
опис проекту

Західно-Фінляндський коледж спільно з польсько-українською фундацією “Інститут Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці” (IIASC) запрошує до участі в програмі наукового стажування “Особливості фінської системи освіти”. Програма реалізується за підтримки мерії м. Гуйттінен у партнерстві з місцевими закладами освіти.

Західно-Фінляндський коледж – один із найстаріших ЗВО Фінляндії, заснований у 1890 році. Місія Західно-Фінляндського коледжу полягає у підтримці студентів в досягненні особистих, культурних та освітніх цілей у відповідності до принципів безперервного навчання та інтернаціоналізації освіти.

Мета наукового стажування “Особливості фінської системи освіти”: опанування проєктного підходу в організації навчального процесу у закладах освіти Фінляндії та підвищення рівня кваліфікації фахівців на основі кращих міжнародних практик та інновацій.

Програма наукового стажування “Особливості фінської системи освіти”  передбачає 180 год (6 кредитів ECTS) аудиторних занять та самостійної роботи.

Виїзна програма у Фінляндії буде поєднана з інтенсивним вивченням англійської мови в Західно-Фінляндському Коледжі у мультикультурному середовищі з використанням активних комунікаційних методик та пізнанням культури Скандинавії.

ШКОЛА З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Викладачі: носії мови з США, Великобританії, Австралії та викладачі, які спеціалізуються на викладанні англійської мови як іноземної.

Навчання англійської мови відбувається за двома програмами:
Програма середнього рівня (рівень А2-В1) – розрахована для початківців, які володіють базовими знаннями англійської мови, так і для осіб, які володіють англійською мовою на середньому рівні;
Програма розмовного курсу «Інтенсив» (рівень В2-С1) – розроблена для осіб, які володіють англійською мовою на рівні вище середнього та бажають вдосконалити свої знання до вільного володіння.

Рекомендуємо перевірити власний рівень володіння англійською мовою шляхом проходження онлайн тесту на безкоштовному ресурсі .

Перед початком навчання проводиться вступне тестування для поділу групи на підгрупи за рівнем знань. До тестування на рівень володіння англійською мовою як іноземною (А2, В1, В2, С1, С2) допускаються усі бажаючі учасники стажування.

Чому навчання англійській мові буде ефективним?

– заняття проводять викладачі-носії мови та викладачі, які спеціалізуються на викладанні англійської мови як іноземної;
– аудиторії коледжу обладнані усім необхідним для успішного навчання;
– викладачі застосовують сучасні методики навчання та використовують навчальні посібники, що дозволяють досягати високих результатів у вивченні англійської мови;
– навчання відбувається у невимушеній обстановці, тому учні можуть “розслабитися” в спілкуванні та застосовувати “живу мову”;
– групи формуються на основі тестування, що відбувається в Західно-Фінляндському коледжі в перший день проекту;
– на один тиждень проекту передбачено 25 академічних годин занять.

Сертифікат про рівень знання іноземної мови (видається за результатами тестування).

ПРОГРАМА СТАЖУВАННЯ СКЛАДАЄТЬСЯ ІЗ ТРЬОХ ЕТАПІВ:

1 ЕТАП 10-22 січня 2022 р. – дистанційне навчання (самостійне опрацювання надісланих матеріалів).

2 ЕТАП 23-29 січня 2022 р. – очні заняття з викладачами коледжу, навчальні презентації з фінськими експертами у сфері освіти.

3 ЕТАП 30 січня-18 лютого 2022 р.– робота над науковим есе «Освітні інновації: виклики 2022» (буде опубліковане на сайті ІМАНС).

ТОП-СПІКЕРИ:
Тімо Макінен - виконуючий обов'язків керівника відділу освіти мерії міста Гуйттінен, директор  гімназії;
Суві Леонен - старший викладач Університету Прикладних Наук Сатакунти;
Джеймі Хаанпаа - представник професорсько-викладацького складу Західно-Фінляндського коледжу;
Ірина Ватанен - вчитель середньої школи міста Гуйттінен;

ПРОГРАМА НАУКОВОГО СТАЖУВАННЯ

“ОСОБЛИВОСТІ ФІНСЬКОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ

на базі Західно-Фінлянського Коледжу, м. Гуйттінен

ТемаВид зайнятості, годин:
аудиторнасамостійна
1.Фінська система освіти в контексті міжнародного досвіду.  Проектний підхід в організації навчального процесу у закладах освіти (круглий стіл)20
2.Підготовка викладачів за ключовими компетенціями. Умотивованість викладача, свобода творчості й професійний розвиток.  Соціокультурні та мовні компетентності сучасного викладача. Досвід Фінляндії20
3.Підхід до навчання як до безперервного процесу (навчання протягом життя)10
4.Організація навчального процесу в фінських університетах від бакалавра до доктора наук Формування навчальних планів - досвід Університету Східної Фінляндії (м. Йоенсуу)30
5.Академічна доброчесність в освітньому та науковому середовищі у Фінляндії: поняття, принципи та імплементації35
6.Особливості роботи викладача на сучасній цифровій дистанційній платформі – досвід Університету Прикладних Наук Сатакунти30
7.Особливості роботи початкових та середніх шкіл у Фінляндії - орієнтація на учня з врахуванням  прав дитини, її здібностей, потреб та інтересів (досвід навчальних закладів м. Гуйттінен)35
8.Культура довіри та емоційна складова в розвитку особистості в контексті освітнього процесу35
9.Педагогіка партнерства між учнем, учителем і батьками25
10.Методи з упровадження принципів фінської освіти : рівності, безкоштовності, індивідуальності, практичності, довіри, добровільності та самостійності30
11.Система підтримки учнів, корекційна педагогіка  та інклюзія45
12.Дистанційна освіта у школах Фінляндії:  роль і можливості і перспективи дистанційної освіти20
13.Процес підвищення кваліфікації освітян – фінський досвід20
14Взаємодія в освітньому середовищі: зворотній зв’язок у викладанні та навчанні45
15.Інтеграційне спілкування – побудова нетворкінгу20
16.Робота з бібліотечним фондом (електронні освітньо-наукові ресурси)030
17.Порівняльний аналіз фінської та української освітніх систем, можливостей та загроз їх розвитку (робота в групах)90
18.Підсумкова робота (наукове есе)060
19.Індивідуальний захист підсумкова роботи (наукове есе)120
  40120
 Усього, годин180

 

Організаційний внесок, що включає  виїзну програму до Фінляндії на 2-му етапі стажування (23.01 - 29.01) - 283 євро

та покриває наступне:

 • проживання у кампусі коледжу (2-х місне розміщення у кімнатах з вигодами);
 • 2-х разове харчування включено (окрім вихідних);
 • освітня програма стажування у період з 23.01 – 29.01.2022 р.та навчальні візити і лекційна програма "Особливості фінської системи освіти" у  м. Гуйттінен;
 • 25 ак.год вивчення англійської мови із носіями мови (на базі Західно-Фінляндського Коледжу);
 • інтеграційно розважальні заходи у мультикультурному середовищі;
 • переїзди по м. Гуйттінен для освітніх візитів;
 • сетифікат про наукове стажування (180 ак. год та/ 6 кредитів ECTS) та рівень знання анлійської мови.
цільова аудиторія
До участі в науковому стажуванні “Особливості фінської системи освіти” запрошуються:

- вчителі українських шкіл;
- викладацький склад, методичний та адміністративний персонал закладів вищої освіти;
- аспіранти і студенти зацікавлені даною тематикою.
Вимоги до наукового есе

Наукове есе - це аналітична робота автора або групи авторів обсягом 4000-6000 знаків. Есе починається з чітко сформульованої проблеми і містить обґрунтування проблемної ситуації. Воно повинно бути аналітичним за своїм змістом, а не описовим, має бути чітко сформульована аргументація, позиція автора. Автору необхідно самостійно сформулювати висновки роботи.

Наукове есе потрібно надіслати до 14 лютого 2022 р. на емейл: info@iiasc.org

Вимоги до оформлення есе в «ОСВІТНІ ІННОВАЦІЇ: ВИКЛИКИ 2021»:

Логічна послідовність викладу наукового есе (без виділення підрозділів) полягає у висвітленні актуальності тематики стажування, викладу основної частини дослідження та підведення підсумків й виділення пропозицій.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ:
-обсягом 4000-6000 знаків набраних у текстовому редакторі MS Word;
-шрифт Times New Roman, розмір 14;
-вирівнювання по ширині;
-міжрядковий інтервал – 1,5;
-абзацний відступ 1,25;
-поля – 20 мм.

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗМІЩЕННЯ МАТЕРІАЛІВ У НАУКОВОМУ ЕСЕ:

Інформація про автора/ів:
-прізвище та ініціали (шрифт – курсив, напівжирний, розмір 14),
-науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада, місце роботи/навчання (шрифт – курсив, розмір 14)

Назва тез (шрифт прописний, напівжирний, розмір 14, вирівнювання по центру).

Текст. У тексті виноски позначаються квадратними дужками з вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому номер сторінки (сторінок), наприклад [5, с.20]

Перелік використаних джерел (шрифт прописний, розмір 14, вирівнювання по центру) оформляти згідно «ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора, наприклад, Іваненко_есе.doc
Мова публікації: англійська/українська.
Наукові тези можна формувати у співавторстві (не більше трьох).

За результатами проходження наукового стажування “Особливості фінської системи освіти” Західно-Фінляндським коледжем видається сертифікат про наукове стажування – 180 год (6 кредити ECTS).

ВЗІРЕЦЬ СЕРТИФІКАТУ:

Учасники виїздної програми у Фінляндію, мають можливість скласти безкоштовний екзамен на рівень знання англійської мови, як іноземної.

ВЗІРЕЦЬ СЕРТИФІКАТУ:

До Фінляндії можна добратись літаком або автобусом.
Авіасполучення до Гельсінкі (від аеропорту до м. Гуйттінен можна добратися на громадському автобусі, квиток коштуватиме від 15 євро, з розкладом автобуса можна ознайомитися на сайті https://www.matkahuolto.fi/en/або http://www.onnibus.com/en/index.htm); 
Автобус євро-класу, за попереднім зголошенням (175 євро), Львів – Таллінн – Гельсінкі – Гуйттінен – Львів (в обидві сторони, із врахуванням вартості квитка на паром Таллін-Гельсінкі та Гельсінкі-Таллін).

Західно-Фінляндський Коледж – один із найстаріших ВНЗ Фінляндії заснований у 1890 році. Місія Західно-Фінляндського Коледжу полягає у підтримці студентів в досягненні особистих, культурних та освітніх цілей у відповідності до принципів безперервного навчання та інтернаціоналізації освіти.
Кампус Коледжу знаходиться за містом Гуйттінен, недалеко річки Лойми, за 180 км від столиці Фінляндії Гельсінкі.

Актуальні програми

Догори