Finland Online 2020 | IIASC
Головна » Finland Online 2020

Наукове стажування “Особливості фінської системи освіти” (онлайн)

 • Дати проведення:
  01.02 – 12.03.2021 р.
 • Програма реалізується на базі:
  Західно-Фінляндського коледжу
 • Організаційний внесок:
  145 євро
 • Опис проекту
 • Цільова аудиторія
 • Вимоги до наукового есе
 • Сертифікат
 • Програма
опис проекту

Західно-Фінляндський коледж спільно з польсько-українською фундацією “Інститут Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці” (IIASC) запрошує до участі в програмі наукового онлайн-стажування “Особливості фінської системи освіти”. Програма реалізується за підтримки мерії м. Гуйттінен у партнерстві з місцевими закладами освіти.

Західно-Фінляндський коледж – один із найстаріших ЗВО Фінляндії, заснований у 1890 році. Місія Західно-Фінляндського коледжу полягає у підтримці студентів у досягненні особистих, культурних та освітніх цілей у відповідності до принципів безперервного навчання та інтернаціоналізації освіти.

Мета наукового стажування “Особливості фінської системи освіти”: опанування проєктного підходу в організації навчального процесу у закладах освіти Фінляндії та підвищення рівня кваліфікації фахівців на основі кращих міжнародних практик та інновацій щодо інклюзивного навчання.

Проведення наукового стажування “Особливості фінської системи освіти” відбувається із використання онлайн-платформи zoom.us. Програма передбачає 180 год (6 кредетів ECTS) аудиторних занять та самостійної роботи.

ПРОГРАМА СТАЖУВАННЯ СКЛАДАЄТЬСЯ ІЗ ТРЬОХ ЕТАПІВ:
1 ЕТАП 01-14 лютого 2021 р. – дистанційне навчання (самостійне опрацювання надісланих матеріалів).

2 ЕТАП 15-19 лютого 2021 р. – навчальні презентації та проведення круглого столу спільно з фінськими експертами у сфері освіти.

3 ЕТАП 20 лютого - 12 березня 2021 р. – робота над науковим есе «Освітні інновації: виклики 2020» (буде опубліковане на сайті ІМАНС).

Упродовж навчальних презентацій забезпечується переклад з англійської на українську мову.

ТОП-СПІКЕРИ:
Тімо Макінен - виконуючий обов'язків керівника відділу освіти мерії міста Гуйттінен, директор  гімназії;
Суві Леонен - старший викладач Університету Прикладних Наук Сатакунти;
Джеймі Хаанпаа - представник професорсько-викладацького складу Західно-Фінляндського коледжу;
Ірина Ватанен - вчитель середньої школи міста Гуйттінен;
Александр Осіпов - науковий співробітник Університету Східної Фінляндії в Йоенсуу.

цільова аудиторія
До участі в науковому стажуванні “Особливості фінської системи освіти” запрошуються:

- вчителі українських шкіл;
- викладацький склад, методичний та адміністративний персонал закладів вищої освіти;
- аспіранти і студенти зацікавлені даною тематикою.
Вимоги до наукового есе

Наукове есе - це аналітична робота автора або групи авторів обсягом 4000-6000 знаків. Есе починається з чітко сформульованої проблеми і містить обґрунтування проблемної ситуації. Воно повинно бути аналітичним за своїм змістом, а не описовим, має бути чітко сформульована аргументація, позиція автора. Автору необхідно самостійно сформулювати висновки роботи.


Наукове есе потрібно надіслати до 10 березня 2021 р. на емейл: info@iiasc.org


Вимоги до оформлення есе в «ОСВІТНІ ІННОВАЦІЇ: ВИКЛИКИ 2020»:


Логічна послідовність викладу наукового есе (без виділення підрозділів) полягає у висвітленні актуальності тематики стажування, викладу основної частини дослідження та підведення підсумків й виділення пропозицій.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ:
-обсягом 4000-6000 знаків набраних у текстовому редакторі MS Word;
-шрифт Times New Roman, розмір 14;
-вирівнювання по ширині;
-міжрядковий інтервал – 1,5;
-абзацний відступ 1,25;
-поля – 20 мм.


ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗМІЩЕННЯ МАТЕРІАЛІВ У НАУКОВОМУ ЕСЕ:


Інформація про автора/ів:
-прізвище та ініціали (шрифт – курсив, напівжирний, розмір 14),
-науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада, місце роботи/навчання (шрифт – курсив, розмір 14)

Назва тез (шрифт прописний, напівжирний, розмір 14, вирівнювання по центру).

Текст. У тексті виноски позначаються квадратними дужками з вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому номер сторінки (сторінок), наприклад [5, с.20]

Перелік використаних джерел (шрифт прописний, розмір 14, вирівнювання по центру) оформляти згідно «ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора, наприклад, Іваненко_есе.doc
Мова публікації: англійська/українська.
Наукові тези можна формувати у співавторстві (не більше трьох).

За результатами проходження наукового стажування “Особливості фінської системи освіти” Західно-Фінляндським коледжем видається сертифікат про наукове стажування – 180 год (6 кредити ECTS).

 

 

ПРОГРАМА НАУКОВОГО СТАЖУВАННЯ

“ОСОБЛИВОСТІ ФІНСЬКОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ

на базі Західно-Фінлянського Коледжу, м. Гуйттінен 

Тема

Вид зайнятості, годин:

аудиторна

самостійна

1.     

Фінська система освіти в контексті міжнародного досвіду.  Проектний підходу в організації навчального процесу у закладах освіти (круглий стіл)

 

2

 

0

2.     

Підготовка викладачів за ключовими компетенціями. Умотивованість викладача, свобода творчості й професійний розвиток.  Соціокультурні та мовні компетентності сучасного викладача. Досвід Фінляндії

2

0

3.     

Підхід до навчання як до безперервного процесу (навчання протягом життя)

1

0

4.     

Організації навчального процесу в фінських університетах від бакалавра до доктора наук Формування навчальних планів - досвід Університету Східної Фінляндії (м. Йоенсуу)

3

0

5.     

Академічна доброчесність в освітньому та науковому середовищі у Фінляндії: поняття, принципи та імплементації

3

5

6.     

Особливості роботи викладача на сучасній цифровій дистанційній платформі – досвід Університету Прикладних Наук Сатакунти

3

0

7.     

Особливості роботи початкових та середніх шкіл у Фінляндії - орієнтація на учня з врахуванням  права дитини, її здібностей, потреб та інтересів (досвід навчальних закладів м. Гуйттінен)

3

5

8.     

Культура довіри та емоційна складова в розвитку особистості в контексті освітнього процесу

3

5

9.     

Педагогіка партнерства між учнем, учителем і батьками

2

5

10. 

Методи з упровадження принципів фінської освіти : рівності, безкоштовності, індивідуальності, практичності, довіри, добровільності та самостійності

3

0

11. 

Система підтримки учнів, корекційна педагогіка  та інклюзія

4

5

12. 

Дистанційна освіта у школах Фінляндії:  роль та можливості та перспективи дистанційної освіти

2

0

13. 

Процес підвищення кваліфікації освітян – фінський досвід

2

0

14

Взаємодія в освітньому середовищі: зворотній зв’язок у викладанні та навчанні

4

5

15. 

Інтеграційне спілкування – побудова нетворкінгу

2

0

16. 

Робота з бібліотечним фондом (електронні освітньо-наукові ресурси)

0

30

17. 

Порівняльний аналіз фінської та української освітніх систем, можливостей та загроз їх розвитку (робота в групах)

9

0

18. 

Підсумкова робота (наукове есе)

0

60

19. 

Індивідуальний захист підсумкова роботи (наукове есе)

12

0

 

 

40

120

 

Усього, годин

180

 

 

 

 

Актуальні програми

Догори