Головна » Finland Online 2020

Наукове стажування “Особливості фінської системи освіти” (онлайн)

 • Дати проведення:
  25.05 – 12.06 2020 року
 • Програма реалізується на базі:
  Західно-Фінлянського Коледжу
 • Організаційний внесок:
  125 євро
 • Кінцевий термін реєстрації:
  20 травня 2020 року
опис проекту

Західно-Фінлянський Коледж спільно із Польсько-українською фундацією “Інститут Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці” (IIASC) запрошує до участі в програмі наукового онлайн стажування “Особливості фінської системм освіти”. Програма реалізується за підтримки мерії м. Гуйтіннен у партнерстві із місцевими закладами освіти.

Західно-Фінляндський Коледж – один із найстаріших ЗВО Фінляндії заснований у 1890 році. Місія Західно-Фінляндського Коледжу полягає у підтримці студентів в досягненні особистих, культурних та освітніх цілей у відповідності до принципів безперервного навчання та інтернаціоналізації освіти.

Мета наукового стажування “Особливості фінської системи освіти”: опанування проектного підходу в організації навчального процесу у закладах освіти Фінляндії та підвищення рівеня кваліфікації фахівців на основі кращих міжнародних практик та іновацій щодо інклюзивного навчання.

Проведення наукового стажування “Особливості фінської системи освіти” – відбувається із використання онлайн платформи zoom.us.. Програма передбачає – 120 год (4 кредити ECTS) лекційних занять та самостійної роботи.

ПРОГРАМА СТАЖУВАННЯ ПЕРЕДБАЧАЄ ТРИ ЕТАПИ:
1 ЕТАП 25-29 травня 2020 р. – навчальні презентації та проведення круглого столу спільно з фінськими експертами у сфері освіти.

2 ЕТАП 30 травня-07 червня 2020 р. – дистанційне навчання ( самосійне опрацювання надісланих матеріалів).

3 ЕТАП 08-12 червня 2020 р. – робота над науковим есе «Освітні іновації: виклики 2020» (буде опублікаване на сайті ІМАНС).

У рамках проекту передбачені консультації із:
– керівником відділу освіти у мерії м. Гуйттінен – Mrs. Eija Mattila;
– представниками фінської школи та гімназії;
– представниками фінських університетів;
– експертами у сфері інклюзивної освіти.

цільова аудиторія

До участі в науковому стажуванні “Особливості фінської системи освіти” запрошуються :
– вчителі українських шкіл;
– викладацький склад, методичний та адміністративний персонал закладів вищої освіти;
– аспіранти і студенти зацікавлені даною тематикою.

Вимоги до наукового есе

Наукове есе являє собою аналітичну роботу автора або групи авторів обсягом 4000-6000 знаків. Есе починається з чітко сформульованої проблеми і містить обґрунтування проблемної ситуації. Воно повинно носити аналітичний, а не описовий характер, необхідна чіткість аргументації позиції автора. Автору необхідно самостійно сформулювати висновки до роботи.

Наукове есе потрібно надіслати до 14 червня 2020 р. на емейл: info@iiasc.org

Вимоги до оформлення есе в «ОСВІТНІ ІНОВАЦІЇ: ВИКЛИКИ 2020»
Логічна послідовність викладу наукового есе, без виділення підрозділів, полягає у висвітленні актуальності тематики стажування, викладу основної частини дослідження та підведення підсумків й виділення пропозицій.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ:
-обсягом 4000-6000 знаків набраних в текстовому редакторі MS Word;
-шрифт Times New Roman, розмір 14;
-вирівнювання по ширині;
-міжрядковий інтервал – 1,5;
-абзацний відступ 1,25;
-поля – 20 мм.

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗМІЩЕННЯ МАТЕРІАЛІВ В НАУКОВОМУ ЕСЕ:
Інформація про автора/ів:
-прізвище та ініціали (шрифт – курсив, напівжирний, розмір 14),
-науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада, місце роботи/навчання (шрифт – курсив, розмір 14)

Назва тез (шрифт прописний, напівжирний, розмір 14, вирівнювання по центру).
Текст. У тексті виноски позначаються квадратними дужками з вказівкою в них порядкового номеру джерела за списком та через кому номер сторінки (сторінок), наприклад [5, с.20]

Перелік використаних джерел (шрифт прописний, розмір 14, вирівнювання по центру) оформляти згідно «ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора, наприклад, Іванов_есе.doc
Мова публікації: англійською/українською

Наукові тези можна формувати у співавторстві (не більше трьох).

логістика

За результатами проходження наукового стажування “Особливості фінської системи освіти” Західно-Фінляндським Коледжем видається сертифікат про наукове стажування – 120 год (4 кредити ECTS).
Сертифікат відповідає вимогам постанови КМУ №800 ” Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників” від 21.08.2019.

Актуальні програми

Догори