Finland Online 2020 | IIASC
Головна » Finland Online 2020

Наукове стажування “Особливості фінської системи освіти” (онлайн)

  • Дати проведення:
    26.10 – 20.11.2020 р.
  • Програма реалізується на базі:
    Західно-Фінляндського коледжу
  • Організаційний внесок:
    125 євро
  • Реєстрація до: 25.10.2020
опис проекту

Західно-Фінляндський коледж спільно з польсько-українською фундацією “Інститут Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці” (IIASC) запрошує до участі в програмі наукового онлайн-стажування “Особливості фінської системи освіти”. Програма реалізується за підтримки мерії м. Гуйттінен у партнерстві з місцевими закладами освіти.

Західно-Фінляндський коледж – один із найстаріших ЗВО Фінляндії, заснований у 1890 році. Місія Західно-Фінляндського коледжу полягає у підтримці студентів у досягненні особистих, культурних та освітніх цілей у відповідності до принципів безперервного навчання та інтернаціоналізації освіти.

Мета наукового стажування “Особливості фінської системи освіти”: опанування проєктного підходу в організації навчального процесу у закладах освіти Фінляндії та підвищення рівня кваліфікації фахівців на основі кращих міжнародних практик та інновацій щодо інклюзивного навчання.

Проведення наукового стажування “Особливості фінської системи освіти” відбувається із використання онлайн-платформи zoom.us. Програма передбачає 120 год (4 кредетів ECTS) аудиторних занять та самостійної роботи.

ПРОГРАМА СТАЖУВАННЯ СКЛАДАЄТЬСЯ ІЗ ТРЬОХ ЕТАПІВ:
1 ЕТАП 26 жовтня-01 листопада 2020 р. – дистанційне навчання (самостійне опрацювання надісланих матеріалів).

2 ЕТАП 02-06 листопада 2020 р. – навчальні презентації та проведення круглого столу спільно з фінськими експертами у сфері освіти.

3 ЕТАП 07-20 листопада 2020 р. – робота над науковим есе «Освітні інновації: виклики 2020» (буде опубліковане на сайті ІМАНС).

Упродовж навчальних презентацій забезпечується переклад з англійської на українську мову.

ТОП-СПІКЕРИ:
Тімо Макінен – виконуючий обов’язків керівника відділу освіти мерії міста Гуйттінен, директор  гімназії;
Суві Леонен – старший викладач Університету Прикладних Наук Сатакунти;
Джеймі Хаанпаа – представник професорсько-викладацького складу Західно-Фінляндського коледжу;
Ірина Ватанен – вчитель середньої школи міста Гуйттінен;
Александр Осіпов – науковий співробітник Університету Східної Фінляндії в Йоенсуу.

цільова аудиторія

До участі в науковому стажуванні “Особливості фінської системи освіти” запрошуються:


– вчителі українських шкіл;
– викладацький склад, методичний та адміністративний персонал закладів вищої освіти;
– аспіранти і студенти зацікавлені даною тематикою.

Вимоги до наукового есе

Наукове есе – це аналітична робота автора або групи авторів обсягом 4000-6000 знаків. Есе починається з чітко сформульованої проблеми і містить обґрунтування проблемної ситуації. Воно повинно бути аналітичним за своїм змістом, а не описовим, має бути чітко сформульована аргументація, позиція автора. Автору необхідно самостійно сформулювати висновки роботи.

Наукове есе потрібно надіслати до 28 серпня 2020 р. на емейл: info@iiasc.org

Вимоги до оформлення есе в «ОСВІТНІ ІННОВАЦІЇ: ВИКЛИКИ 2020»:

Логічна послідовність викладу наукового есе (без виділення підрозділів) полягає у висвітленні актуальності тематики стажування, викладу основної частини дослідження та підведення підсумків й виділення пропозицій.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ:
-обсягом 4000-6000 знаків набраних у текстовому редакторі MS Word;
-шрифт Times New Roman, розмір 14;
-вирівнювання по ширині;
-міжрядковий інтервал – 1,5;
-абзацний відступ 1,25;
-поля – 20 мм.

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗМІЩЕННЯ МАТЕРІАЛІВ У НАУКОВОМУ ЕСЕ:

Інформація про автора/ів:
-прізвище та ініціали (шрифт – курсив, напівжирний, розмір 14),
-науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада, місце роботи/навчання (шрифт – курсив, розмір 14)

Назва тез (шрифт прописний, напівжирний, розмір 14, вирівнювання по центру).

Текст. У тексті виноски позначаються квадратними дужками з вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому номер сторінки (сторінок), наприклад [5, с.20]

Перелік використаних джерел (шрифт прописний, розмір 14, вирівнювання по центру) оформляти згідно «ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора, наприклад, Іваненко_есе.doc
Мова публікації: англійська/українська.
Наукові тези можна формувати у співавторстві (не більше трьох).

логістика

За результатами проходження наукового стажування “Особливості фінської системи освіти” Західно-Фінляндським коледжем видається сертифікат про наукове стажування – 120 год (4 кредити ECTS).

Актуальні програми

Догори