«Магістр» чи «Спеціаліст» в університеті «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА».


Національний університет
«ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Навчально-науковий інститут адміністрування та післядипломної освіти ПРОПОНУЄ здобути вищу освіту за освітньо-професійними програмами (ОПП) «Магістр» чи «Спеціаліст».

 з акредитованої в університеті спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування» (спеціалізація  – управління в сфері економічної конкуренції)

Прийом заяв і документів – з 04 по 15  липня поточного року.

 З А Р А Х У В А Н Н Я

Зарахування вступників здійснюється в межах ліцензованого обсягу за конкурсом та за сумою балів результатів тестування з фахових дисциплін та іноземної мови і середнього балу додатку до диплома про освіту:

У М О В И  Н А В Ч А Н Н Я

Терміни навчання: за ОПП «Магістр» – 1,5 р. та за ОПП «Спеціаліст» – 1 р.

Форми навчання:  денна, заочна.

Фінансування: навчання за державні кошти та за кошти фізичних і юридичних осіб.

Підготовка СПЕЦІАЛІСТІВ та МАГІСТРІВ спеціалізації «Управління в сфері економічної конкуренції»

спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування» здійснюється професорсько-викладацьким складом кафедри «Теоретичної та прикладної економіки» НУ «ЛП».

 

Адміністративний управлінець в сфері економічної конкуренції здатний організувати взаємодію підприємств з державними, регіональними та місцевими органами, володіє практичними навичками не лише з питань адміністрування, управлінської діяльності, але й знаннями  щодо функціонування підприємств та ринків в умовах конкуренції.

Сучасне покоління управлінців усіх рівнів – це адміністративний управлінець в сфері економічної конкуренції, для якого доступним є швидке кар’єрне зростання, стабільне працевлаштування на конкурсній основі, працевлаштування у секторі електронного адміністрування тощо.

Спеціалісти та магістри даної спеціалізації  можуть працювати в:

  • апараті обласних, районних адміністрацій,обласних, міських, сільських радах тощо;
  • органах Антимонопольного комітету України;
  • органах Державної фіскальної та митної служб;
  • державних інспекціях з контролю за цінами, із захисту прав споживачів;
  • державних органах з питань регуляторної політки та розвитку підприємництва;
  • органах Пенсійного Фонду України;
  • банківських установах;
  • економічних відділах підприємств різних сфер економіки;
  • маркетингових підрозділах та відділах економічної безпеки підприємств;
  • секторах по зв’язках з громадськістю тощо.

Контактна інформація:

Кафедра теоретичної та прикладної економіки:

79013, м.Львів, вул. Митрополита Андрея, 5, IV навчальний корпус, кім. 502 Тел. +38 032 258 24 88

e-mail: tpeinem@gmail.com

Веб-ресурс: http://www.lp.edu.ua/node/160      Facebook: http://www.facebook.com./tpe.inem

 

Share to Google Plus

0 коментарів:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *