Наукові видання Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського

 1. «Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки» зареєстровано у Державній реєстраційній службі України як друкований засіб масової інформації (Свідоцтво № 21010-10810 ПР Серія КВ від 25.09.2014 р.). Внесено до Переліку фахових видань України (наказ МОН України від 29.12.2014 р. № 1528). Періодичність – чотири рази на рік. Міжнародний стандартний номер – ISSN 2518-7813. Приймаються до друку статті українською, російською, англійською, німецькою, польською мовами.